Każde gospodarstwo domowe, które nie jest podłączone do miejskiego systemu kanalizacji powinno skorzystać z praktycznego oraz efektywnego rozwiązania w postaci własnej oczyszczalni. Dzięki ofercie EKO-LUX można zyskać przydomową oczyszczalnię ścieków, która dodatkowo ma indywidualny charakter oraz jest przyjazna dla środowiska naturalnego. Mieszkańcy Opola mają więc szansę na montaż niezawodnej instalacji, która rozwiąże problem magazynowania oraz neutralizowania ścieków. Będzie to w pełni optymalne rozwiązanie dopasowane do oczekiwań konkretnego klienta.

Charakterystyka działania systemu

Taka przydomowa oczyszczalnia ścieków cechuje się indywidualną specyfiką działania. Przede wszystkim należy wspomnieć, że w jej przypadku procesy oczyszczalnia zachodzą w oparciu o reaktor biologiczny. Składa się on z trzech komór: denitryfikacji, nitryfikacji oraz osadu wtórnego. W pierwszym etapie nieczystości podlegają sedymentacji i rozkładowi substancji zawartych w ściekach. Następnie, mieszanina z osadem czynnym przepływa do napowietrzanej komory nitryfikacji. Tworzą się kolonie bakterii tlenowych, na które również oddziałuje powietrze w konkretnych cyklach. I wreszcie, końcowa sedymentacja osadu, recyrkulowanego przez pompę mamutową.

Główne zasady eksploatacji i konserwacji

Aby przyszły użytkownik mógł efektywnie korzystać z prezentowanego rozwiązania musi poznać reguły, wedle których należy eksploatować szambo ekologiczne. Należy zwrócić uwagę, że w momencie rozruchu w takiej oczyszczalni powinna znajdować się wyłącznie woda. Po upływie kilku dni trzeba wsypać do komory nitryfikacji bakterie tlenowe. W dalszej kolejności należy: zdjąć pokrywy włazów kontrolnych, podłączyć dmuchawę do sieci i rozdzielacza powietrza oraz skontrolować zachodzące procesy. Podczas eksploatacji trzeba: dbać o regularne opróżnianie pierwszej komory z osadu, raz w miesiącu stosować preparaty bakteryjne i unikać wylewania do zlewu agresywnych substancji lub cieczy.

Możliwości dofinansowania inwestycji

Niezawodna, biologiczna oczyszczalnia ścieków w Opolu może powstać z wykorzystaniem zewnętrznego dofinansowania. Oznacza to znaczące obniżenie kosztów powstania systemu dla pojedynczego odbiorcy, a co za tym idzie realne oszczędności. Należy zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by aplikować do programu: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". W ten sposób można bowiem liczyć na pokrycie aż 45% całościowych kosztów takiej inwestycji. Zdecydowanie warto skorzystać z takiej możliwości.

Skontaktuj się z nami już dziś!